Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

აქცია! UNIKO-ში ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით და დასაქმების პერსპექტივით!

თბილისი - აქცია! UNIKO-ში  ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით  და დასაქმების პერსპექტივით!
_UNIKO_ - ში ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით + დასაქმების პერსპექტივით + კურსამთავრებულებს გთავაზობთ, საოფისე პროგრამების 120 ლარიანი პაკეტის უფასო სწავლებას!


UNIKO-ში ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით და დასაქმების პერსპექტივით!
ჩვენთან ბუღალტერიის კურსის გავლის შემთხვევაში, კურსამთავრებულებს გთავაზობთ საოფისე პროგრამების 120 ლარიანი პაკეტის უფასო სწავლებას.
თქვენ მიიღებთ უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO-ს ქართულ-ინგლისურ ელექტრონულ სერთიფიკატს!
აკადემიის წარმატებას ხელს უწყობს:
 მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
 ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.
ტრენინგის შესახებ:

ტრენინგის მიზანია: ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ელემენტებისა და მეთოდების შესწავლა, რომლის მეშვეობითაც მზადდება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ასევე, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში

კურსი საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას ფინანსურ ანგარიშგებაში შემავალი უწყისები (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობის, საკუთარი კაპიტალის მოძრაობისა და გაუნაწილებელი მოგების მოძრაობის უწყისები), ასევე ამ უწყისებში შემავალი ელემენტების ანალიზი და მათი აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

ტრენინგის თემატიკა:
 ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი;
 ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;
 ფინანსური ანგარიშგების სხვა კომპონენტებიდა ელემენტები;
 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
 საცდელი ბალანსის მომზადება და ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა;
 ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები;
 ფულადი სახსრების და დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა და ანალიზი;
 სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;
 მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა.
 ვალდებულებების აღრიცხვა;
 ინვესტიციების გადაფასება, ფულის ღირებულებითი თეორიის საფუძვლები;
 ფინანსური და ოპერაციული იჯარის აღრიცხვა;
 აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში;
 აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში;
 ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი.

საფუძვლიანად შეგასწავლით საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებს “ORIS”, “INFO”ან “SUPERFIN”.

პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.

სტაჟირებას გაივლით აუდიტორიულ- ბუღალტრულ ფირმაში მინიმუმ 1თვე. ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა ORIS-სა და SUPERFIN -ში, და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE.
 კურსის ხანგრძლივობა: 48 სთ.
 ტრენინგი ტარდება კვირაში სამჯერ: 9:00 სთ.-დ ან 20:00 სთ.-მდე

ტრენერი:

ხათუნა ჯოხაძე - პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.
ნინო ფხოველიშვილი - ცენტრალური აზიისა და კავკასიის (B.V.-ს) ფილიალი საქართველოში - მენეჯერი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და CAC-ს ლექტორი აუდიტსა და ფინანსებში. აგრეთვე არის საერთაშორისო ორგანიზაცია "ACCA" (პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის) ლექტორი (Tutor Paper F8-Audit). და ფინანსური კონსულტანტი "CERMA" (ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო).

აკადემია UNIKO კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის: მ. რუსთაველის უკან, ბარნოვის № 3 ან წერეთლის გამზირი № 1
დაგვიკავშირდით: (+995 599) 13 17 91, (+995 558)10 13 36, (+995 574) 02 11 00, (+995 32)99 90 21;
ელ-ფოსტა : [email protected]
ეწვიეთ ჩვენს ვებ -გვერდს www.uniko.ge
დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე: https://www.facebook.com/unikouniko1
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 383 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
mzia
ტელეფონი:
599131791
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: