Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი + საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ + აუდიტორიულ კომპანიაში

თბილისი - ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ + აუდიტორიულ კომპანიაში
ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი + საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში.
დასაქმების პერსპექტივით!
კურსის გავლა შესაძლებელია თბილისში, ქუთაისში, რუსთავსა და ბათუმში.
თქვენ მიიღებთ უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO-ს ქართულ-ინგლისურ ელექტრონულ სერთიფიკატს!
აკადემიის წარმატებას ხელს უწყობს:
• მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
• მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
• აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
• ინტერაქტიული გაკვეთილები;
• მოქნილი სასწავლოგ რაფიკი;
• ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.
ტრენინგის შესახებ:

ტრენინგის მიზანია: ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ელემენტებისა და მეთოდების შესწავლა, რომლის მეშვეობითაც მზადდება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ასევე, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში

კურსი საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას ფინანსურ ანგარიშგებაში შემავალი უწყისები (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობის, საკუთარი კაპიტალის მოძრაობისა და გაუნაწილებელი მოგების მოძრაობის უწყისები), ასევე ამ უწყისებში შემავალი ელემენტების ანალიზი და მათი აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

ტრენინგის თემატიკა:
• ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი;
• ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;
• ფინანსური ანგარიშგების სხვა კომპონენტები და ელემენტები;
• ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
• საცდელი ბალანსის მომზადება და ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა;
• ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები;
• ფულადი სახსრების დადებიტორული დავალიანებების აღრიცხვადა ანალიზი;
• სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;
• მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა.
• ვალდებულებების აღრიცხვა;
• ინვესტიციების გადაფასება, ფულის ღირებულებითი თეორიის საფუძვლები;
• ფინანსური და ოპერაციულიიჯარისაღრიცხვა;
• აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში;
• აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში;
• ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი.

საფუძვლიანად შეგასწავლით საბუღალტრო კომპიუტერულპ როგრამებს “ORIS”, “INFO” ან “SUPERFIN”.

პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.

სტაჟირებას გაივლით აუდიტორიულ- ბუღალტრულ ფირმაში მინიმუმ 1 თვე. ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა ORIS-სადა SUPERFIN -ში, და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE.
• კურსის ხანგრძლივობა: 48 სთ.
• ტრენინგი ტარდება კვირაში სამჯერ: 9:00 სთ.-დან 20:00 სთ.-მდე
ტრენერი:

ხათუნა ჯოხაძე - პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.
ნინო ფხოველიშვილი - ცენტრალური აზიისა და კავკასიის (B.V.-ს) ფილიალი საქართველოში - მენეჯერი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და CAC-ს ლექტორი აუდიტსა და ფინანსებში. აგრეთვე არის საერთაშორისო ორგანიზაცია "ACCA" (პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის) ლექტორი (Tutor Paper F8-Audit). და ფინანსური კონსულტანტი "CERMA" (ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო).აკადემია UNIKO კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის: მელიქიშვილის 18, ან წერეთლის გამზირი № 1
დაგვიკავშირდით: +995 599 13 17 91, +995 558 10 13 36, +995 574 02 11 00, +995 32 22 67 03;
ელ-ფოსტა: [email protected]
ეწვიეთ ჩვენს ვებ -გვერდს www.uniko.ge
დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე: https://goo.gl/8r5TjJ
http://offer.uniko.ge/
რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: www.uniko.ge/registration
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 2 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
mzia
ტელეფონი:
599131791
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: