Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

ვებდიზაინი და ვებპროგრამირება

ტრენინგ ცენტრი NB გთავაზობთ
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების შესწავლას პროფესიონალურ დონეზე.
კურსი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:
პირველი საფეხური: XHTML + CSS + Photoshop (მხოლოდ ვებ-გვერდის ასაწყობად საჭირო ინსტრუმენტები)
ამ საფეხურის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

რა არის WEB?
რა არის ინტერნეტი და ვებ-პროგრამირება?
რა არის სერვერი და ჰოსტინგი?
რა არის HTML?.
ვებ გვერდის დაწერა
ბანერების განთავსება ვებ საიტზე
ვებ გვერდზე ტექსტების, სურათების, ანიმაციების ჩასმა.
ტექსტებზე ლინკის მიბა.
რა არის CSS? წერის სინტაქსი და თვისებები.
საიტის შექმნა შემდეგი ფუნქციებით:
ნავიგაციის მრავალპუნქტიანი მენიუ, ცხრილების ტექსტების და flash ანიმაციის დასმა და მისი მოდიფიცირება.
დიზაინის დახვეწა CSS სტილების მეშვეობით.
საკონტაქტო ფორმის განთავსება.
CSS ფონი/background. ფონის სხვადასხვა თავისებურება. (background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position)
საიტის დამატება საძიებო სისტემაში SEO ოპტიმიზაცია. ახალი ტეგების შესწავლა, რომელიც საძიებო სისტემებს ეხმარება საიტის ინდექსირებაში.

კურსის ხანგრძლივობაა 12 ლექცია: კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი.
მეორე საფეხური:
PHP
1. რა არის PHP და MYSQL? რა შეუძლია და სად გამოიყენება.
2. ენის საბაზისო სინტაქსი. პირველი კოდი PHP ენაზე.
3. რა არის ცვლადი, მისი ტიპები და გამოყენება? ცვლადებით მანიპულირება.
4. რა არის if else ლოგიკური პირობა და რისთვის გამოიყენება?
5. რა არის for ციკლი და რისთვის გამოიყენება?
6. რა არის (do while) ციკლი და რისთვის გამოიყენება?
7. როგორ გამოვიყენოთ HTML კოდი PHP კოდის შიგნით?
8. რა არის კონსტრუქცია SWITCH-CASE რისთვის გამოიყენება, მისი თავისებურებანი.
9. რა არის მასივი? როგორ გამოიყენება? რისთვისაა საჭირო? ასოციატიური მასივები.
10. PHP (function) ფუნქციების შესწავლა და პრაქტიკული გამოყენება.
11. თარიღების გამოყენება და დამუშავება.
12. ISSET და UNSET ფუნქციები.
13. HTML ფორმების დამუშავება ($_ POST) და ( $_ GET) გლობალური ცვლადები.
14. ფუნქციების require და include თვისებები და მათი პრაქტიკული გამოყენება.
15. OOP ობიექტურად ორიენტირებული პროგრამირების საფუძვლები. კლასები და მეთოდები.

MYSQL
1. რა არის MYSQL მონაცემთა ბაზები და სად გამოიყენება?
2. მუშაობის პრინციპი, როგორ ინახება ინფორმაცია მონაცემთა ბაზებში?
3. ახალი მონაცემთა ბაზის და ცხრილების შექმნა PHPMYADMIN გამოყენებით.
4. PHP- პროგრამის MYSQL მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირება.
5. მონაცემთა ბაზაში მოთხოვნების გაგზავნა და პასუხის მიღება.
6. ინფორმაციის გამოტანა მონაცემთა ბაზიდან do- while ციკლის გამოყენებით.
7. რა არის PHP ფუნქცია printf და როგორ გამოვიყენოთ მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის მიღებისას?
8. PHP კოდიდან მონაცემის მიღება, ახალი მონაცემის ჩასმა, ძველი მონაცემის რედაქტირება, მონაცემის წაშლა ბაზიდან. CRUD (create, read, update, delete) პრინციპი.

პრაქტიკული სამუშაო
საკუთარი მართვის სისტემის CMS შექმნა.
კურსის გავლის წინაპირობაა HTML და CSS ვებ მარკირების ენის ცოდნა.
კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე: კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 600 ლარი.
2 კაციან ჯგუფში 500 ლარი

მესამე საფეხური: JavaScript
კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა ერთი საათი.

ინდივიდუალურად - 200 ლარი

სწავლის ღირებულების გადახდა მოხდება ეტაპობრივად.
სწავლა მიმდინარეობს როგორც დღის ისე საღამოს საათებში.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები დამოუკიდებლად, პროფესიონალურ დონეზე შეძლებენ შეძლებენ შექმნან დინამიური ვებ გვერდები – მონაცემთა ბაზებით, ფორუმით, სტუმართა წიგნით, ჩატით, სრულყოფილი დიზაინით, აუთსორსინგით, საიტის სრული პროექტირებით. მოსწავლეთათვის გათვალისწინებულია საკუთარ ვებ–პორტფელიოზე მუშაობა. წარჩინებული კურს–დამთავრებულები მიიღებენ სარეკომენდაციო წერილს სამსახურში წარსადგენად.
კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით.
მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.
ტელეფონები: 272- 87 -87; 2 14-66-43;2 93-15-88; 593 73 70 43;
ელფოსტა: [email protected]
skype:nbcenter.ge
ვებ-გვერდი: www.nbcenter.ge
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 855 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
ნათია
ტელეფონი:
2728787
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: