Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

ტელემონტაჟის კურსი.

ტრენინგ ცენტრი “NB” გთავაზობთ ტელე-მემონტაჟის კურსებს.
ეს პროგრამები განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის ვისაც სურს დასაქმდნენ ტელევიზიებში, სარეკლამო სააგენტოებში, ციფრული ტექნოლოგიებით მომუშავე სტუდიებში ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციებში, რომლებიც დაკავებულია სარეკლამო და მედია ტექნოლოგიებით.
Adobe After Effects CS5
1. ინტერფეისი, გაცნობითი პროექტი ( პროგრამაში ნავიგაცია).
2. პროექტის, კომპოზიციის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
3. მასალის იმპორტი და ორგანიზება პროექტის ფანჯარაში.
4. მასალის ფანჯარა (fOOTAGE WINDOW), ფენების ფანჯარა (lAYER WINDOW).
5. ვიდეოფაილებთან მუშაობა.
6. ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე, სტეკინგი (თანმიმდევრობა), ფენების თვისებები. (lAYER PROPERTIES).
7. ტაიმლაინი. ანიმაცია, ინტერპოლაცია (KEYFRAMEING).
8. შუალედური ანიმაცია და მისი სხვადასხვაობა. (LINEAR, BEZIER, ROVING).
9. ანიმაცია გრაფიკულ რედაქტორში. (GRAPH EDITOR)
10. პრეკომპოზიცია და ნესტინგი.
11. ფერების კორექცია, მარეგულირებული ფენა (ADJUSTMENT LAYER).
12. ეფექტების გამოყენება და აწყობა.
13. ეფექტური მუშაობა კლავიატურით.(KEYBOARD SHORTCUTS).
14. მასკები და ფორმის ფენები.(SHAPE LAYERS).
15. მულტიპლიკაცია (PUPPET TOOL).
16. ხატვა AFTER EFFECTS -ში.
17. სამგანზომილებიან სივრცეში მუშაობა.(3D).
18. კამერა და შუქი.
19. სტაბილიზაცია, ტრეკინგი და როტოსკოპინგი.
20. კომპოზიტინგი და ამოჭრა (KEYING).
21. ხმასთან მუშაობა.
22. TIME REMAP (შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი).
23. ინტეგრაცია სხვა პროგრამებთან.
24. შვილობილი ფენები და სკრიპტები. (PARENTING AND EXPRESSiOS).
25. რენდერი და კომპრესია.
პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება: გადაცემებში, ტიხრებსა და გადაცემის ქუდებში, კლიპებსა და სარეკლამო რგოლებში გადაღებული მასალის დახარისხება ,,Adobe After Effects-ის გამოყენებით, მონტაჟი, ტექსტუალური და ვიზიალური მასალის სინქრონიზაცია, რთული სპეცეფექტების გამოყენება და ვიდეო გამოსახულების სინქრონიზაცია; კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლის შექმნა, ამ პროდუქციის მხატვრული პროექტირება და გაფორმება, გადაღებული მასალის რამოდენიმე ვიდეო ეპიზოდის ერთმანეთში შერწყმას და სხვა.

კურსის ხანგრძლივობა არის თვე ნახევარი.
მთლიანი კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს 250 ლარს.
მიღება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით.

Adobe Premier proCS5.
Adobe Premier proCS5 პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება: გადაღებული მასალის დახარისხება, მონტაჟი, არჩეული კადრების რედაქტირება, ეფექტების დადება, ხმის და გამოსახულების სინქრონიზაცია, კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლების შექმნა და მათი მხატვრული გაფორმება.
• ინტერფეისის მიმოხილვა, მედიაბრაუზერი.
• პროექტის, პროგრამის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
• მეტადატა (ინფორმაცია ფაილებზე), ტექსტის ანალიზატორი.
• მასალების შემოტანა კომპიუტერში, ტაიმკოდი, მასალის იმპორტი.
• ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე
• ტაიმლაინი და მონტაჟი.
• სამონტაჟო ინსტრუმენტების გამოყენება.
• ტრანზაქციების დამატება და აწყობა.
• ტიტრების რედაქტორი.
• ეფექტების დამატება და აწყობა.
• კომპოზიტინგი და ანიმაცია.
• ხმასთან მუშაობა.
• მრავალკამერიანი მონტაჟი.
• კადრის შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი.
• მედიალიკი. სხვა პროგრამების გამოყენება პრემიერში.
• პროექტის ექსპორტი.
• პროექტის DVD დისკზე გამოტანა. (Adobe Encore)

მეცადინეობის დროს მსმენელებს ექნებათ პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც შედგენილია ამერიკელი Adobe Premier pro -ს სპეციალისტების სასწავლო კურსის მიხედვით.
კურსს ხელმძღვანელობს სახელმწიფო უნივერსისტეტის ტელე-რადიო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ზაზა ჩხეტიანი.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
კურსის ხანგრძლივობაა 12 საათი.
კურსის ღირებულება 200 ლარი.

საკონტაქტო მონაცემები:
კომპიუტერული სამშენებლო პროგრამები
ტრენინგ ცენტრი "NB" გიწვევთ არხქიკადისა და ავტოკადის შემსწავლელ კურსებზე. კურსის განკუთვნილია დამწყები და უკვე მოქმედი დიზაინერებისთვის და არქიტექტორებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე დაეუფლოს სამშენებლო არქიტექტურულ პროგრამებს.
ARCHICAD
• პროგრამა არხიკადის მიმოხილვა და მისი ინტერფეისის გაცნობა.
• პანელებისა გამოტანა-განლაგება. ფურცლის მაშტაბში მოყვანა. ხაზები და მისი თვისებები.
• წრეწირები, ელიფსები
• ღერძის ხაზების გამოყვანა,კედლები, სვეტები, რიგელები მათი გამრავლება-გადაადგილება
• ფანჯრები, კარებები, ვიტრაჟები
• მართობული და პარალელური ხაზების გავლება, დაღერძვა.
• იატაკი, კედლები, გადახურვა (ქანობიანი და გუმბათიანი)
• ტექსტის ფორმატირება
• სართულები, სართულშუა ნიშნულები, პერგამენტი
• სურათის შემოტანა და მასზე ნახაზის დატანა. ფენები.
• კიბეების აწყობა, პანდუსები, რელიეფის აგება იზოგიფსებით
• ჭრილები და ფასადები
• ზომის ხაზების გამოტანა, ნიშნულები
• გეგმაზე ფართობების დათვლა, სხვადასხვა უზორების დადება გეგმაზე
• გამზადებული ბიბლიოთეკის ობიექტები
• 3Dვიზუალიზაცია (რენდერი)
• ინტერიერი, განათება
• პრაქტიკული სავარჯიშოები ნასწავლი მასალის განსამტკიცებლად.
AUTOCAD
• საერთო ცნობები პროგრამული პაკეტის autocadi-ის შესახებ; საკორდინატო სისტემები
• გეომეტრიული პრიმიტივები, მატი აგება.
• გეომეტრიული პრიმიტივების რედაქტირება;
• პრიმიტივების თვისებები.
• ფენები
• დაშტრიხვა
• ტექსტთან მუშაობა და ფენების დასმა
• ბლოკები
• სამგანზომილებიანი ობიექტების წარმოდგენა აგება და რედაქტირება
• ზედაპირები, ბადისებრი მოდელირება და რედაქტირება
• მასალების მინიჭება და რენდერირება
• ანიმაცია, აუტოკადის საშუალებით
• ფურცლები, ფურცლის სივრცეში და ნახაზის დასაბეჭდად გამოტანა.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 გაკვეთილი 200 ლარი.
პროფესიონალური კურსი 20 გაკვეთილი 400 ლარი.
კურს უძღვება მოქმედი არქიტექტორი.
დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვენი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე.

მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.
ტელეფონი: 272- 87- 87; 214- 66 -43(საღამოს); 2 93-15-88; 593 73 70 43.
ელ-ფოსტა: [email protected]
ვებ-გვერდი: www.nbcenter.ge
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 928 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
ნათია
ტელეფონი:
2728787
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: