Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

ოფისის მენეჯმენტის და HR მენეჯმენტის ექსპრეს კურსები

მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრი ”ინტელექტ ცენტრი” გთავაზობთ; ოფისის მენეჯმენტის და HR მენეჯმენტის ექსპრეს კურსებს.
ოფისის მენეჯმენტი.
სასწავლო პროგრამა გათვლილია პირთათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად; ასევე უკვე დასაქმებული ოფის-მენეჯერებისათვის, რომლებსაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება ბიზნეს კომუნიკაციების წარმოებასა და ადამიანური რესურსების ეფექტურად ადმინისტრირებაში.
პროგრამის შინაარსი:
ოფისის მენეჯმენტის არსი და მიზნები
ორგანიზაციის SWOT და PEST ანალიზი
ხელმძღვანელობა და ლიდერობა, გუნდური მუშაობა
კონფლიქტებისა და სტრესების მართვა
დროის მენეჯმენტი
ორგანიზაციული კულტურა, ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა;
საქმისწარმოება
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

სწავლების ფორმატი:

სწავლების პროცესში ხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, კერძოდ: დისკუსია/დებატები, შემთხვევის ანალიზი (Case study), ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

სრული კურსის ღირებულება - 250 ლარი
ტრენინგის ხანგრძლივობა - 8 საათი.

სრული კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა ინტელექტ ცენტრის სერტიფიკატი.

HR მენეჯმენტი.
ტრენინგის მიზნები:
• ტრენინგის მონაწილეებს შეასწავლოს ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის (HRM-ის) არსი, მიზნები, სისტემები, ტექნოლოგიები;
• გაააზრებინოს HRM-ის ძირითადი პრინციპები, ორგანიზაცია, ლიდერობა, მოტივაცია, თანამშრომლობა და HRM-ის სხვა ძირითადი საკითხები;
• შეასწავლოს პერსონალის სწავლების პრინციპები და მართვითი მიდგომები;
• გააცნობიერონ ადამიანური რესურსების გამოყენებასთან, ფორმირებასა და ხარისხობრივ სრულყოფასთან დაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის თანმიმდევრული გადაწყვეტისათვის აუცილებელი წინაპირობების შექმნა, პროფესიული ამოცანების პრაქტიკული შესრულების დროს პრობლემის გადაწყვეტის უნარის გამომუშავება.
• დაახელოვნოს HRM-ის თანამედროვე მიდგომებსა და პრაქტიკულ ასპექტებში.
პროგრამის შინაარსი:
HRM-ის არსი, მიზნები, სისტემების დახასიათება;
ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციები, შეფასების კრიტერიუმები;
საკადრო პოლიტიკის სახეები და ეტაპები;
HRM-ის კომპონენტები: კადრების მოზიდვა/რეკრუტირება, შერჩევა, კადრების სოციალიზაცია;
შესრულებული სამუშაოს შეფასება;
ორგანიზაციული კულტურა და ეთიკა;
კონფლიქტებისა და სტრესების მართვა;
მოტივაცია და ლიდერობის კონცეფცია HRM-ში;

სწავლების ფორმატი:

სწავლების პროცესში ხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, კერძოდ: დისკუსია/დებატები, შემთხვევის ანალიზი (Case study), ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
სრული კურსის ღირებულება - 250 ლარი
ტრენინგის ხანგრძლივობა - 8 საათი.

ტრენერი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი სუზანა დობორჯგინიძე!
სრული კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა ინტელექტ ცენტრის სერტიფიკატი.
გაითვალისწინეთ; ტრენინგ-კურსების ჩატარება შესაძლებელია როგორც ჩვენ ოფისში, ისე ქალაქ გარეთ წოდორეთის სასტუმრო-რანჩოზე!
"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენი ცოდნის გაღრმავებისა და აქტიურად დასვენებისთვის!
გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის.: დავით აღმაშენებელის გამზ. 154,
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი"
(დანიური სახლისგვერდით),
მე-4 სართული, ოთახი - 6
ტელ: (+995 32) 2 927218, 570 107548 (ქალაქი); 593 614552 - ნათია
ელ-ფოსტა: [email protected]
ვებ გვერდი: www.intelc.ge
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
რანჩო იხ.: www.facebook.com/media/set/?set=a.578975095541594.1073741832.550181635087607&type=3
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
ფასი: 250 ლარი
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 465 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
natia
ტელეფონი:
593614552
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: