Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

UNIKO -ში ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით!

►► მხოლოდ ჩვენთან, კურსების გავლის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO -ს ქართულ - ინგლისურ ელექტრონულ სერთიფიკტს!
►►აკადემიის წარმატებას ხელს უწყობს:
მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
ინტერაქტიული გაკვეთილები;
მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

►►ტრენინგის შესახებ:
►►ტრენინგის მიზანია ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ელემენტებისა და მეთოდების შესწავლა, რომლის მეშვეობითაც მზადდება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ასევე, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.

►►კურსი საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას ფინანსურ ანგარიშგებაში შემავალი უწყისები (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობის, საკუთარი კაპიტალის მოძრაობისა და გაუნაწილებელი მოგების მოძრაობის უწყისები), ასევე ამ უწყისებში შემავალი ელემენტების ანალიზი და მათი აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

►►ტრენინგის თემატიკა:
• ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი;
• ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;
• ფინანსური ანგარიშგების სხვა კომპონენტებიდა ელემენტები;
• ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
• საცდელი ბალანსის მომზადება და ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა;
• ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები;
• ფულადი სახსრების და დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა და
►►ანალიზი;
• სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;
• მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა.
• ვალდებულებების აღრიცხვა;
• ინვესტიციების გადაფასება, ფულის ღირებულებითი თეორიის
►►საფუძვლები;
• ფინანსური და ოპერაციული იჯარის აღრიცხვა;
• აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში;
• აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში;
• ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი.
• საფუძვლიანად შეგასწავლით საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებს “ORIS”, “INFO”ან “SUPERFIN”. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.
• სტაჟირებას გაივლით აუდიტორიულ- ბუღალტრულ ფირმაში მინიმუმ 1თვე. ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა ORIS-სა და SUPERFIN -ში, და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE

►►კურსის ხანგრძლივობა: 48 სთ.
►►განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 29 აგვისტო. დეკემბერი.
►►ტრენინგი ტარდება კვირაში სამჯერ: 9:00 სთ.-იდ ან 20:00 სთ.-ამდე
►►ტრენერი: ქ/ბ ნინო ფხოველიშვილი; ქ/ბ მანანა ლატარია,
►►ცენტრალური აზიისა და კავკასიის (B.V.-ს) ფილიალი საქართველოში - მენეჯერი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და CAC-ს ლექტორი აუდიტსა და ფინანსებში. აგრეთვე არის საერთაშორისო ორგანიზაცია "ACCA" (პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის) ლექტორი (Tutor Paper F8-Audit). და ფინანსური კონსულტანტი "CERMA" (ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო).
► აკადემია UNIKO კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.
► მის: რუსთაველის გამზ. № 26 ან წერეთლის გამზირი № 1
( (+995 32)98 29 11 ,
) (+995)13 17 91, (+995 558)10 13 36, (+995 574) 02 11 00.
► ელ.ფოსტა: [email protected]
►ვებ-გვერდი:http://www.uniko.ge/
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 377 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
mzia
ტელეფონი:
599131791
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: