Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

ოფის მენეჯერი + H R კურსი

„NB“აკადემია გიწვევთ ოფის მენეჯერის კურსებზე +HR- მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად.

გაიარე ერთი ტრენინგი და მიიღე მეორე უფასოდ!!!
ოფის მენეჯერის კურსი გათვალისწინებულია იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ადმინისტრაციულ მენეჯერებად;
უკვე დასაქმებული ოფის-მენეჯერებისათვის, რომლებსაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება ადმინისტრაციული მენეჯერის დონეზე;
ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ მცირე ბიზნესი და ესაჭიროებათ საოფისე პროცედურების ეფექტურად მართვის დანერგვა თავიანთი საქმისთვის.
თეორიული კურსის შემდეგ მსმენელები უფასო სტაჟირებას გაივლიან ჩვენსავე ორგანიზაციაში. შესწავლიან პრინტერთან და სკანერთან მუშაობას. კომპიუტერზე შექმნიან და ააგებენ საოფისე დოკუმენტაციას, როგორიცაა: (ინვოისები, ხელშეკრულებები, ოქმები, განცხადებები, მიღება-ჩაბარების აქტები, სხავდასხვა სირთულის ცხრილები და სატიტულე ფურცლები.)

პროგრამის შინაარსს წარმოადგენს:
 ოფისის მენეჯმენტის მიზნები და არსი თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი
 მენეჯმენტისა და მენეჯერის უნარ- ჩვევები.
 სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება, კონტროლი
 სამუშაო დავალების ანალიზი და აღწერა
 მედია და ინტერნეტ განაცხადების მომზადება
 საქმიანი შეხვედრები, ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. მოლაპარაკების მენეჯმენტი.
 სამუშაო ჯგუფების ფორმირება, შრომითი რესურსების მენეჯმენტი.
 დოკუმენტ-ბრუნვის ორგანიზება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი.
 საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება
 პროფორმა ინვოისი
 ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები.
 დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმისწარმოება. ელექტრონული ოფისი.
 მდივან რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია.

HR -მენეჯმენტის ტრენინგ კურსი
სასწავლო პროგრამა წარიმართება ფსიქოლოგიური ტესტებისა და პრაქტიკული მაგალითების გარჩევა ანალიზის (Case Study) მეთოდის გამოყენებით.
• HR მართვის მიზანი და H R M როლი ორგანიზაციის განვითარებაში
• ადამიანური რესურსის დაგეგმვა
• HRმენეჯმენტის განყოფილება; HRმენეჯერის ფუნქციები
• HR M პოლიტიკა
• პერსონალის შრომითი მოტივაცია, მოტივაციის თეორიები, მოტივაციის სისტემები
• კადრების მოზიდვა, დაქირავება
• შერჩევის პროცედურების დაგეგმვა და წარმართვა
• სამუშაოს აღწერა და ანალიზი; მოთხოვნათა პროფილი
• ორგანიზაციუილი კულტურა
• სამუშაო დისიპლინა
• პერსონალის ტრენინგი და განვითარება
• თანამშრომლების / შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცედურები, სისტემები და მეთოდები; შეფასების ინტერვიუ
• თანამშრომლებთან ურთიერთობის ხელოვნება
• საშტატო გადაადგილებები; კადრების შემცირება, კადრების დენადობა
• პროფესიული სტრესის და შიგა-კონფლიქტების მართვა

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 1,5 თვეს. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ.
ღირებულება 250 ლარი. (3 -5 კაციან ჯგუფში)
ინდივიდუალურად: 400 ლარი.
ტესტირების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით.

PR- საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი +HR მენეჯმენტი.
ამ კურსის გავლა დაეხმარება ნებისმიერ სფეროში მოღვაწე პირს წარმატების მისაღწევად!
PR სალექციო კურსი
რა არის PR
ეფექტური PR სამსახური
PR კამპანიის დაგეგმვა
შიდა კორპორატიული PR
PR - ურთიერთობა მედიასთან
PR: ფაბლისითი, იმიჯი, რეპუტაცია
PR კრიზისული კომუნიკაციების ეფექტური მართვა
PR - სოციალური პასუხისმგებლობა
დადებითი და უარყოფითი სტერეოტიპები
შავი PR და პროპაგანდა
PR ეფექტური კომუნიკაციები
ტრენინგის ხანგრძლივობა – 1,5 თვე
ღირებულება:
ჯგუფური მეცადინეობები: 300 ლარი.
ინდივიდუალურად -400 ლარი.

ტესტირების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
ფასი: 250 ლარი
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 488 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
ნათია ბირჩაძე
ტელეფონი:
2728787;593737043
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: